Album Blurred Banner Image

Jagadananda Karaka Song

Jagadananda Karaka Song Lyrics

Pallavi
Jagadananda Karaka Jaya Janaki Prana Nayaka
Anupallavi
Gaganadhipa Satkulaja Raja Rajeshvara Sugunakara Surasevya Bhavya Dayaka Sada Sakala
(jagadananda)
Caranam 1
Amara Taraka Nicaya Kumuda Hita Paripurna Naga Sura Surabhuja
Dadhi Payodhi Vasa Harana Sundaratara Vadana Sudhamaya Vaco
Brnda Govinda Sananda Ma Varajarapta Shubhakar A Neka
Caranam 2
Nigama Nirajamrutaja Posaka Nimisavairi Varida Samirana
Khaga Turanga Satkavi Hrdalaya Ganita Vanaradhipa Natanghri Yuga
Caranam 3
Indra Nilamani Sannibhapa Ghana Candra Surya Nayanaprameya Va-
Gindra Janaka Sakalesha Subhra Nagendra Shayana Shamana Vairi Sannuta
Caranam 4
Pada Vijita Mauni Shapa Sava Paripala Vara Mantra Grahana Lola
Parama Shanta Citta Janakajadhipa Sarojabhava Varadakhila
Caranam 5
Shrsti Sthityantakara Kamita Kamita Phalada Samana Gatra Sha-
Cipati Nutabdhi Mada Haranura Garaga Rajita Katha Sarahita
Caranam 6
Sajjana Manasabdhi Sudhakara Kusuma Vimana Surasaripu Karabja
Lalita Caranava Guna Suragana Mada Harana Sanatana Januta
Caranam 7
Omkara Panjara Kira Pura Hara Saroja Bhava Keshavadi Rupa Vasavaripu Janakantaka Kala
Dharapta Karunakara Sharanagata Janapalana Sumano Ramana Nirvikara Nigama Saratara
Caranam 8
Karadhrta Sharajala Sura Madapa Harana Vanisura Suravana
Kavina Bilaja Mauni Krta Caritra Sannuta Shri Tyagarajanuta
Caranam 9
Purana Purusa Nrvaratmaja Shrita Paradhina Kara Viradha Ravana
Viravana Nagha Parashara Manohara Vikrta Tyagaraja Sannuta
Caranam 10
Aganita Guna Kanaka Cela Sala Vidalanarunabha Samana Caranapara
Mahimadbhuta Su-kavijana Hrtsadana Sura Munigana Vihita Kalasha Nira
Nidhija Ramana Papa Gaja Nrsimha Vara Tyagarajadhinuta
(jagadananda)

90 sec preview Mere Khwabon Mein Dilwale Dulhania Le Jayenge
Added to Cart
Add