Album Blurred Banner Image

Jagadananda Karaka Song

  • SPECIAL OFFER
  • Get 50% off on your favorite songs & albums

  • Use code : SONG50

Jagadananda Karaka Song Lyrics

Pallavi
Jagadananda Karaka Jaya Janaki Prana Nayaka
Anupallavi
Gaganadhipa Satkulaja Raja Rajeshvara Sugunakara Surasevya Bhavya Dayaka Sada Sakala
(jagadananda)
Caranam 1
Amara Taraka Nicaya Kumuda Hita Paripurna Naga Sura Surabhuja
Dadhi Payodhi Vasa Harana Sundaratara Vadana Sudhamaya Vaco
Brnda Govinda Sananda Ma Varajarapta Shubhakar A Neka
Caranam 2
Nigama Nirajamrutaja Posaka Nimisavairi Varida Samirana
Khaga Turanga Satkavi Hrdalaya Ganita Vanaradhipa Natanghri Yuga
Caranam 3
Indra Nilamani Sannibhapa Ghana Candra Surya Nayanaprameya Va-
Gindra Janaka Sakalesha Subhra Nagendra Shayana Shamana Vairi Sannuta
Caranam 4
Pada Vijita Mauni Shapa Sava Paripala Vara Mantra Grahana Lola
Parama Shanta Citta Janakajadhipa Sarojabhava Varadakhila
Caranam 5
Shrsti Sthityantakara Kamita Kamita Phalada Samana Gatra Sha-
Cipati Nutabdhi Mada Haranura Garaga Rajita Katha Sarahita
Caranam 6
Sajjana Manasabdhi Sudhakara Kusuma Vimana Surasaripu Karabja
Lalita Caranava Guna Suragana Mada Harana Sanatana Januta
Caranam 7
Omkara Panjara Kira Pura Hara Saroja Bhava Keshavadi Rupa Vasavaripu Janakantaka Kala
Dharapta Karunakara Sharanagata Janapalana Sumano Ramana Nirvikara Nigama Saratara
Caranam 8
Karadhrta Sharajala Sura Madapa Harana Vanisura Suravana
Kavina Bilaja Mauni Krta Caritra Sannuta Shri Tyagarajanuta
Caranam 9
Purana Purusa Nrvaratmaja Shrita Paradhina Kara Viradha Ravana
Viravana Nagha Parashara Manohara Vikrta Tyagaraja Sannuta
Caranam 10
Aganita Guna Kanaka Cela Sala Vidalanarunabha Samana Caranapara
Mahimadbhuta Su-kavijana Hrtsadana Sura Munigana Vihita Kalasha Nira
Nidhija Ramana Papa Gaja Nrsimha Vara Tyagarajadhinuta
(jagadananda)

90 sec preview Mere Khwabon Mein Dilwale Dulhania Le Jayenge
Added to Cart
Add